Avisos

Territori i Sostenibilitat (TiS)

Canals de comunicació amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (TiS)

  1. El canal més adient i oficial per comunicar-vos amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (TiS) Territori és mitjançant l’ús de la instància genèrica. Amb aquest document, podeu fer arribar qualsevol dubte o consulta relacionada amb la Unitat (urbanística, activitats, salut, medi ambient, residus, via pública, llicències o comunicacions prèvies,..).Aquest mecanisme ens permet fer un seguiment més acurat de la vostra consulta o petició i quant més detallada sigui la informació facilitada més aviat podrem resoldre-la.
  2. Mitjançant el correu urbanisme@torroella-estartit.cat ens podeu fer arribar qualsevol dubte o consulta relacionada amb la Unitat (urbanística, activitats, salut, medi ambient, residus, via pública, llicències o comunicacions prèvies,..)
  3. Mitjançant Whatsapp +34 691 823 822 per demanar cita o per a consultes sobre expedients oberts o en tràmit. Deixeu les vostres dadesi contactarem amb vosaltres abans de 24h
  4. Mitjançant telèfon de la Unitat 972 75 51 52

Funcions de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (TiS)

L'objectiu de l’àrea és planificar de forma coherent i funcional l'ordenació del territori i crear un model de municipi sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Vetlla pel correcte desenvolupament del planejament urbanístic —elaboració, redacció i gestió dels plans urbanístics— en el marc del Pla general municipal d’ordenació (Aprovació definitiva CUG, 4 d’abril de 2001 / aprovació definitiva CUG del Text refós, 5 d’abril de 2002 / Publicació al DOGC núm. 3654 d’11 de juny de 2002).

S’ocupa de la tramitació de llicències d’obres, de llicències de primera ocupació, de llicències ambientals (obertures), de la tramitació de certificats d’aprofitament urbanístic, del control de les edificacions i disciplina urbanística, de les fiances d’obres, de l’expedició de certificats de compatibilitat urbanística. Analitza i supervisa les llicències d’obres i d’activitats, així com tot el que fa referència a projectes, planejament, manteniment i cartografia.

Treballa en l’elaboració de projectes d’edificis, espais públics i instal·lacions (enllumenat, clavegueram, etc.), així com en la seva execució, o en el control de l'execució en el cas que s’hagin adjudicat a alguna empresa.

També és l’àrea responsable del manteniment d’edificis, de la via pública, del clavegueram, de les plaques de noms i numeració dels carrers, dels serveis i instal·lacions municipals; i s’encarrega de realitzar el Servei Municipal de Manteniment d’Obres, de Jardineria i de Lampisteria.

A l'apartat d'urbanisme de la pàgina web municipal hi trobareu la següent informació:

 1. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT
Podeu consultar tot el planejament vigent, així com el planejament derivat del municipi de Torroella de Montgrí al Registre de Planejament urbanístic de Catalunya.

Índex expedients amb el seu contingut íntegre, en compliment de l’apartat 5è, b) de l’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

2. PLANEJAMENT, GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA EN TRÀMIT
Documentació, convocatòries d’informació pública i acords adoptats en llur tramitació, en compliment de l’apartat 5è c) de l’article 8 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

3. REGISTRE DE CONVENIS URBANÍSTICS
Publicació dels convenis urbanístics aprovats, en compliment de l’article 104.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Horari d’atenció al públic:
> Serveis administratius: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
> Serveis tècnics: de dilluns a divendres, de 13.00 a 14.00 h (amb cita prèvia)
 

Notícies Relacionades
16.02.2024

Els representants del Servei Territorial de Carreteres de Girona han presentat avui els primers esbossos de l’avantprojecte de millora de la... (Llegir més)

19.01.2024

Benvolguts veïns i veïnes,  Us informem que a causa de les condicions meteorològiques, avui no s’ha pogut asfaltar el c. Garbí. Els... (Llegir més)

29.09.2023

La Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que a partir de dilluns 2 d'octubre de 2023 s’iniciaran les obres... (Llegir més)

07.09.2023

La Generalitat de Catalunya ha informat a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí que a partir de demà 8 de setembre de 2023 s’iniciaran les obres... (Llegir més)

09.06.2023

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha elaborat un cens amb el llistat d'edificis municipals i privats que tenen elements de fibrociment amb... (Llegir més)

08.06.2023

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Junta de Conservació han signat l’acta de recepció definitiva del polígon UA1 Pa “Mas Pinell”.... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sra. Elisabet Garcia
Responsable polític
Sr. Jordi Oliver Gonzalez
Dades de contacte
Adreça
C/ de l'Hospital, 18 (Can Mach)-17257-Torroella de Montgrí
Horari
Serveis administratius: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres / Serveis tècnics: de dilluns a divendres, de 13 a 14 h (amb cita prèvia)
eventis