Avisos

Habitatge

>> PUNT D'INFORMACIÓ D'HABITATGE

S'hi presta suport directe als propietaris i s'impulsen polítiques actives d'habitatge.

Horari: divendres de 10 a 13 h, a Casa Pastors (cal demanar cita prèvia 972757301 / habitatge@torroella-estartit.cat)

La seva obertura s'emmarca en el Programa Global sobre Habitatge, un projecte estratègic que ha engegat l'Ajuntament per al període 2022-2027. Té com a objectiu desplegar un seguit d’actuacions amb la finalitat d’assolir el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. Es preveu que aquest nou servei pugui representar un punt de partida rellevant per a l’activació de les polítiques a nivell local i doni resposta integral a la necessitat de proximitat de la ciutadania vers l’habitatge. Compta amb el suport de la Diputació de Girona.

Serveis:
- Suport directe als propietaris
- Mobilització del parc d'habitatges buits
- Acompanyament a les famílies en situació d'exclusió social.
- Estudi dels habitatges buits del municipi,
- Foment de la taula local d’habitatge
- Assessorament i/o acompanyament de les unitats familiars dels habitatges amb acord d’inclusió municipal.

>> SERVEI MUNICIPAL D'HABITATGE

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, ofereix el Servei Municipal d’Habitatge.

Serveis:
- Assessorament sobre la tramitació de subvencions disponibles en temes d’habitatge,
- Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial
- Intermediació entre propietaris i llogaters, a través del programa de mediació.

Com puc utilitzar el sevei?

  • Torroella de Montgrí, tots els dijous, de 10 a 14 h, a Casa Pastors (Cal cita prèvia. Podeu trucar al 972 75 73 01)
  • A l'Estartit, el primer dijous de cada mes, a l'EMD de l'Estartit (972 75 25 33).

Recursos en línia:

RELACIÓ DE SERVEIS

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

• Ajuts al lloguer

Subvencions que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat de prevenir l’exclusió residencial.
Cal ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i residir a Catalunya.

• Prestacions econòmiques d’especial urgència

HABITATGE PROTEGIT

• Registre sol.licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya (RSHPO)

A partir de gener de 2010 i tal com preveu la Llei de Dret de l’Habitatge, per poder participar en un sorteig d’adjudicació d’habitatges amb protecció social, serà requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

BORSA D’HABITATGES DE LLOGUER

• Propietaris:

Si teniu un habitatge buit i no goseu posar-lo al mercat de lloguer per por als desperfectes que poden fer-hi els llogaters o als problemes que podeu tenir en cas d’impagament, la Generalitat de Catalunya a través del Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i en col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, us ofereixen aquesta possibilitat:

  • Programa de Mediació:  Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres.
    Les persones propietàries  reben unes contraprestacions: Assegurança de cobrament   de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer, una assegurança de multirisc i de defensa jurídica en cas d’impagament.

• Llogaters:

Creació d’una borsa social que posa en contacte propietaris de pisos desocupats amb sol·licitant de pisos, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge dels ciutadans que no poden optar a un immoble del mercat lliure. La renda que paga el llogater pel lloguer és inferior al preu de mercat, a canvi el propietari obté una sèrie d’avantatges.

Notícies Relacionades
21.09.2022

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aconseguit un ajut d'1.173.428 euros per destinar a la conservació, reparació i millora de l’eficiència... (Llegir més)

20.06.2022

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí obrirà un Punt d'Informació d'Habitatge (PIH) des del qual es prestarà suport directe als propietaris i... (Llegir més)

03.03.2022

La Fundació EuroPACE ha presentat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí el programa GiDomus, una iniciativa que té com a objectiu fomentar la... (Llegir més)

27.01.2021

Benvolguts veïns/es, Us informem que l’Ajuntament vol promoure i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social al municipi. Per aquest... (Llegir més)

26.11.2020

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està intensificant aquest mandat les actuacions orientades a garantir el dret de la població a disposar d'un... (Llegir més)

11.05.2020

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció que té com a objectiu impulsar una modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil que... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sra. Cristina Salas
Responsable polític
Sra. Anna Maria Bonada Pérez
Dades de contacte
  •   972 75 73 01
Adreça
C/ Major 31 (Casa Pastors)-17257-Torroella de Montgrí
Horari
De les 10 a les 14 h, de dilluns a divendres
eventis