Avisos

Taula de Joventut

La Taula de Joventut és un dels fonaments més importants del Pla Local de Joventut i l'enllaç directe amb les joves i els joves del municipi. És una trobada amb l’objectiu de generar iniciatives amb i pels joves, i proporcionar-los aquells recursos que requereixin per estimular, canalitzar i orientar les seves inquietuds.

Es realitza periòdicament i és un dels nuclis vitals per reactivar el teixit juvenil del poble; el punt de partida per tal de realitzar propostes, esdeveniments i habilitar espais per acollir les necessitats i interessos del jovent del municipi.

eventis