Avisos

Tràmits Montgrí Aigua

  • SOL·LICITUS D’ALTA DEL SERVEI, modificació d’escomeses, canvis de diàmetre de comptador, escomeses cegues, trasllat de comptador, etc...

Montgrí aigua - Alta del servei de subministrament d'aigua. - Descarrega la sol·licitud per presentar presencialment.

  • MODIFICACIÓ DE LES DADES DE L’ABONAT EXISTENT

Montgrí aigua - Modificació de dades personals del titular del servei de subministrament d'aigua - Descarrega la sol·licitud per presentar presencialment.

  • CANVI DE TITULAR / ABONAT EXISTENT

Montgrí aigua - Canvi de titular del servei de subministrament d'aigua Descarrega la sol·licitud per presentar presencialment.

  • BAIXA DEL SERVEI

Montgrí aigua - Baixa del servei de subministrament d'aigua. - Descarrega la sol·licitud per presentar presencialment.

eventis