Avisos

Alcalde

JORDI COLOMI MASSANAS (UPM)

L'alcalde és el president de la corporació i, entre altres funcions, dirigeix el Govern i l'Administració municipals, representa l'Ajuntament i convoca i presideix les sessions del Ple. L'alcalde nomena els tinents d'alcalde i pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions a altres regidors o a la Junta de Govern Local.

Biografia de l'Alcalde: 

Nascut el 1960. Va començar en política municipal al 1987 formant part de la llista d'UPM. Va ser regidor d'Urbanisme de Torroella de Montgrí del 1991 al 2003 i Cap de Gabinet de l'Alcaldia de Salt del 2007 al 2011. Professionalment, ha estat delegat d'una empresa de formació. Durant la legislatura 2019-2023 a part d'exercir com Alcalde va tenir competències directes en les àrees de Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l'abastament d'aigua potable.

 alcaldia@torroella-estartit.cat

  Facebook de l'alcalde

 Fil directe amb l'alcalde

eventis