Avisos

Alcaldia, Serveis Generals i Manteniment (UOM), Gestió de Residus i Neteja Viària i Aigua potable

Alcalde: Jordi Colomí i Massanas

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - alcaldia@torroella-estartit.cat

Alcaldia i comunicació

 • Coordinació de totes les àrees d’actuació
 • Coordinació dels serveis centrals i d'assesorament legal de la corporació.

Serveis Generals

 • Administració electrònica, bon govern i transparència, i comunicació interna.
 • Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de documents.
 • Pla d'organització i reforma administrativa.
 • Relació entre àrees i gestió de la informació interadministrativa.
 • Informàtica i gestor documental.
 • Pla d'implantació de l'Administració electrònica.
 • Pla Govern Obert.
 • Unitat de Transparència.
 • Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d'accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l'Ajuntament o als seus ens instrumentals vinculats presents i futurs (sense perjudici de la seva delegació).
 • Redacció, i coordinació del seguiment d'aplicació del Programa d'Actuació Municipal.
 • Responsabilitat patrimonial i assegurances.
 • Comunicacions, xarxes i dispositius mòbils
 • Totes aquelles competències i funcions que no hagin estat delegades expressament i les que la normativa atribueix a l’ajuntament sense concretar-les en cap òrgan municipal.

Manteniment (Unitat Operativa de Manteniment.UOM)

 • Organització logística d’activitats, festes i esdeveniments.
 • Parcs i jardins.
 • Jocs infantils.
 • Manteniment de la via pública.
 • Manteniment dels camps esportius.
 • Manteniment de dependències municipals
 • Manteniment de l’enllumenat públic.
 • Manteniment del clavegueram
 • Neteja de les dependències municipals.
 • Totes aquelles competències i funcions que no hagin estat delegades expressament i les que la normativa atribueix a l’ajuntament sense concretar-les en cap òrgan municipal.

Gestió de residus i neteja viaria

 • Direcció, gestió i coordinació del servei de recollida de residus, neteja viària i clavegueram.
 • Relacions amb l’empresa adjudicatària del servei.
 • Neteja de platges.

Direcció de la gestió del servei de l’aigua potable

 • Seguiment i direcció del servei municipal de l’aigua potable.
 • Adopció de totes les mesures corresponents a la prestació del servei, tant a nivell operatiu i de manteniment, com a nivell de recursos humans i materials disponibles, facturació i aprovacions de despesa.
 • Inversions en el servei d’aigua potable.
 
eventis