Avisos

Recursos humans i Promoció de l'Ocupació i Polítiques d'Igualtat (2023-2027)

Regidora: Cristina Viegas Lobato

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - cviegas@torroella-estartit.cat

Recursos Humans

  • Política i gestió de personal, excepte en aquelles atribucions indelegables de l’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Aprovació dels plans de vacances i formació del personal.
  • Servei de prevenció de riscos laborals.

Promoció de l’Ocupació

  • Actuacions en polítiques d’ocupació i lluita contra l’atur en el marc de les competències municipals legalment establertes.

Polítiques d'Igualtat

  • Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.
eventis