Avisos

Territori i Sostenibilitat, Mobilitat urbana i transformació Urbana Sostenible (2023-2027)

Regidor: Jordi Oliver i González

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - joliver@torroella-estartit.cat

Canals de comunicació amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (TiS)

El canal més adient i oficial per comunicar-vos amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat (TiS) Territori és mitjançant l’ús de la instància genèrica. Amb aquest document, podeu fer arribar qualsevol dubte o consulta relacionada amb la Unitat (urbanística, activitats, salut, medi ambient, residus, via pública, llicències o comunicacions prèvies,..).Aquest mecanisme ens permet fer un seguiment més acurat de la vostra consulta o petició i quant més detallada sigui la informació facilitada més aviat podrem resoldre-la.

Mitjançant el correu urbanisme@torroella-estartit.cat ens podeu fer arribar qualsevol dubte o consulta relacionada amb la Unitat (urbanística, activitats, salut, medi ambient, residus, via pública, llicències o comunicacions prèvies,..)

Mitjançant Whatsapp +34 691 823 822 per demanar cita o per a consultes sobre expedients oberts o en tràmit. Deixeu les vostres dadesi contactarem amb vosaltres abans de 24h

Mitjançant telèfon de la Unitat 972 75 51 52

Territori i sostenibilitat

 • Planificació i control urbanístic del municipi:
  • Planejament general i territorial.
  • Llicències d’obres.
 • Disciplina urbanística.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria d’urbanisme.
 • Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials.
 • Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
 • Normativa urbanística d’imatge.
 • Planificació i control urbanístic del municipi:
  • Planejament general i territorial.
  • Llicències d’obres.
 • Disciplina urbanística.
 • Exercici de la potestat sancionadora en matèria d’urbanisme.
 • Control i seguiment de quotes urbanístiques i contribucions especials.
 • Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
 • Normativa urbanística d’imatge.
 • Planejament urbanístic derivat, instruments d’execució i gestió urbanística.
 • Projectes i execució d’obres d’edificis públics.
 • Projectes i execució d’obres civils i d’urbanització de les vies públiques.
 • Xarxes de serveis públics de telecomunicacions.
 • Obres i pavimentació de les vies públiques.
 • Oficina tècnica.
 • Desenvolupament, reforma i rehabilitació dels nuclis antics.
 • Activitats i obertures.
 • Seguiment sanitari d’establiments (tret de les piscines d’ús públic).
 • Prevenció de la contaminació acústica.
 • Llicències d’ocupació de via pública.
 • Accessibilitat, eliminació de barreres arquitectòniques i mobilitat de les persones.
 • Conservació del vialer
 • Execucions subsidiàries
 • Planificació del paisatge urbà
 • Control del consum energètic i telefònic de les dependències municipals i de la via pública.
 • Manteniment d’instal·lacions municipals (ascensors, clima, alarmes de seguretat, instal·lacions actives d’incendis,...)

Mobilitat urbana:

 • Planificació de la mobilitat.
 • Transport públic.
 • Pla d’aparcaments.
 • Zona blava.
eventis