Servei Municipal d'Habitatge

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, mitjançant un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, ofereix el Servei Municipal d’Habitatge.

Aquest servei dóna assessorament sobre la tramitació de subvencions disponibles en temes d’habitatge, sobre el registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial i també fa intermediació entre propietaris i llogaters, a través del programa de mediació.

Com puc utilitzar el sevei?

  • Torroella de Montgrí, tots els dijous, de 10 a 14 h, a Casa Pastors (Cal cita prèvia. Podeu trucar al 972 75 73 01)
  • A l'Estartit, el primer dijous de cada mes, a l'EMD de l'Estartit (972 75 25 33).

Recursos en línia:

RELACIÓ DE SERVEIS

AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER

• Ajuts al lloguer

Subvencions que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat de prevenir l’exclusió residencial.
Cal ser titular d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i residir a Catalunya.

• Prestacions econòmiques d’especial urgència

HABITATGE PROTEGIT

• Registre sol.licitants d'habitatges amb protecció oficial de Catalunya (RSHPO)

A partir de gener de 2010 i tal com preveu la Llei de Dret de l’Habitatge, per poder participar en un sorteig d’adjudicació d’habitatges amb protecció social, serà requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol•licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

BORSA D’HABITATGES DE LLOGUER

• Propietaris:

Si teniu un habitatge buit i no goseu posar-lo al mercat de lloguer per por als desperfectes que poden fer-hi els llogaters o als problemes que podeu tenir en cas d’impagament, la Generalitat de Catalunya a través del Servei Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i en col•laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, us ofereixen aquesta possibilitat:

  • Programa de Mediació:  Les borses actuen com a mediadores entre les persones propietàries dels habitatges i les llogateres.
    Les persones propietàries  reben unes contraprestacions: Assegurança de cobrament   de les rendes mitjançant el sistema Avalloguer, una assegurança de multirisc i de defensa jurídica en cas d’impagament.

• Llogaters:

Creació d’una borsa social que posa en contacte propietaris de pisos desocupats amb sol·licitant de pisos, per tal de facilitar l’accés a l’habitatge dels ciutadans que no poden optar a un immoble del mercat lliure. La renda que paga el llogater pel lloguer és inferior al preu de mercat, a canvi el propietari obté una sèrie d’avantatges.

Notícies Relacionades
27.01.2021

Benvolguts veïns/es, Us informem que l’Ajuntament vol promoure i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social al municipi. Per aquest... (Llegir més)

26.11.2020

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està intensificant aquest mandat les actuacions orientades a garantir el dret de la població a disposar d'un... (Llegir més)

11.05.2020

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat una moció que té com a objectiu impulsar una modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil que... (Llegir més)

19.04.2018

Informa't de les subvencions per a obres d’arranjament interior d’habitatges per a persones grans. Termini de presentació de... (Llegir més)

01.03.2018

Benvolguts veïns/es, Us informem que l’Ajuntament vol promoure i incrementar el parc d’habitatges de lloguer social al municipi. Per aquest... (Llegir més)

23.01.2018

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí està enllestint la reforma d'un habitatge de titularitat municipal emplaçat al carrer Hospital número 5, que... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sra. Cristina Salas
Responsable polític
Sra. Anna Maria Bonada Pérez
Dades de contacte
Adreça
C/ Major 31 (Casa Pastors)-17257-Torroella de Montgrí
Horari
De les 10 a les 14 h, de dilluns a divendres
eventis