Avisos

La gestió dels residus municipals

Els residus municipals
Sota la denominació de residus sòlids urbans (RSU) s'agrupen materials heterogenis que tenen en comú el fet d'haver estat generats pel consum domèstic o bé per un tipus de consum equivalent a les indústries o als comerços.

Els municipis són els encarregats de la recollida i el transport. Una fracció d'aquests residus es pot reutilitzar (envasos), una altra es pot reciclar (vidre, paper, cartró, plàstic) i una altra es pot fer servir per generar adob i biogàs (matèria orgànica).

Els residus municipals es classifiquen en domèstics i comercials.
- Residus domèstics: són tots aquells que provenen de les activitats domèstiques.
- Residus comercials: són els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. S'estima que la generació de residus comercials a Catalunya és d'un 15% dels residus municipals.

Què fa l'Ajuntament de Torroella amb els residus?
El dispositiu municipal de l’Ajuntament per eliminar els RSU s’estructura de la següent manera:

> Recollida selectiva
La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de primeres matèries.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

A les llars és on es fa la separació dels residus i aquesta selecció facilita el reciclatge posterior, ja que, com que els materials no es barregen entre ells, no es deterioren ni s’embruten. A més, s'estalvia el cost del triatge i el transport. Per separar els diversos residus, disposem dels contenidors de recollida selectiva, que es poden reconèixer pel seu color.

Vidre

Pots de vidre
Ampolles de vidre
Vidre trencat

Paper i cartró

Sobres i publicitat impresa
Diaris i revistes
Fulls de paper i paper de regal
Caixes de cartró
Rotlles de paper higiènic i de cuina

Envasos

Garrafes i ampolles de plàstic
Brics de llet, sucs, etc.
Llaunes de refrescs
Llaunes d‘aliments en conserva
Tapes de pots
Esprais de productes no tòxics
Paper de plata
I tots aquells envasos amb el símbol del punt verd

Rebuig

Pols d‘escombrar i d‘aspirar
cendres
Burilles de cigarreta
Compreses i bolquers
Plàstics i embolcall i plats bruts

FRACCIÓ ORGÀNICA

Restes de verdura i fruita
Ossos i restes de carn i de peix
Closques d‘ou i marisc
Pellofes de fruita seca
Restes de pa
Menjar en mal estat
Marro de cafè o d‘infusions
Paper de cuina o tovallons de paper
Taps de suro
Fullaraca, poda o gespa tallada
Serradures, llumins
Excrements d‘animals domèstics

> Recollida porta a porta comercial

Si tens un negoci al municipi pots beneficiar-te de la recollida porta a porta de paper - cartró, vidre, envasos i orgànica.  A més, si t'adhereixes a la campanya de recollida porta a porta comercial, podràs tenir descomptes al teu rebut d'escombraries industrial. 
T'interessa? Doncs demana informació a l'Àrea de Residus de l'Ajuntament.

  • Consulta el calendari de recollida porta a porta
  • Consulta les bonificacions fiscals per estar adherit a la recollida porta a porta comercial. 

Actualització 01/06/21: Els informem que el calendari de recollida porta a porta comercial de Setmana Santa a maig de 2021, es manté fins el 15 de juny de 2021, que s'entrarà en temporada alta i les frequències canviaran. Consulta els calendaris de recollida porta a porta comercial als documents adjunts que trobaràs més avall. 

> Recollida de trastos vells i residus voluminosos, porta a porta  (servei gratuït)

Si us voleu desfer d'algun moble o trasto vell, cal trucar al telèfon gratuït 900 720 678 per indicar el lloc i el tipus de material, i us el recollirem a la porta de casa. El servei s'ofereix cada dia, excepte el diumenge. 

> Recollida de poda i restes vegetals, porta a porta (servei gratuït)

Si heu podat o teniu restes vegetals a casa i us en voleu desfer, podeu trucar al telèfon gratuït  900 720 678 i sol.licitar un sac especial per restes vegetals. Un cop ho tingueu, ompliu els sacs amb les restes vegetals. Cal utilitzar sacs diferents per a les gespes, brancada i fulles. Truqueu novament a la deixalleria municipal per concretar el dia de recollida i indiqueu-nos on deixareu els sacs. També us podem oferir restes de poda triturades de manera gratuïta. 

La deixalleria municipal

eventis