La gestió dels residus municipals

Els residus municipals
Sota la denominació de residus sòlids urbans (RSU) s'agrupen materials heterogenis que tenen en comú el fet d'haver estat generats pel consum domèstic o bé per un tipus de consum equivalent a les indústries o als comerços.

Els municipis són els encarregats de la recollida i el transport. Una fracció d'aquests residus es pot reutilitzar (envasos), una altra es pot reciclar (vidre, paper, cartró, plàstic) i una altra es pot fer servir per generar adob i biogàs (matèria orgànica).

Els residus municipals es classifiquen en domèstics i comercials.
- Residus domèstics: són tots aquells que provenen de les activitats domèstiques.
- Residus comercials: són els generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hostaleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. S'estima que la generació de residus comercials a Catalunya és d'un 15% dels residus municipals.

Què fa l'Ajuntament de Torroella amb els residus?
El dispositiu municipal de l’Ajuntament per eliminar els RSU s’estructura de la següent manera:

> Recollida selectiva
La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de primeres matèries.

L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

A les llars és on es fa la separació dels residus i aquesta selecció facilita el reciclatge posterior, ja que, com que els materials no es barregen entre ells, no es deterioren ni s’embruten. A més, s'estalvia el cost del triatge i el transport. Per separar els diversos residus, disposem dels contenidors de recollida selectiva, que es poden reconèixer pel seu color.

Vidre

Pots de vidre
Ampolles de vidre
Vidre trencat

Paper i cartró

Sobres i publicitat impresa
Diaris i revistes
Fulls de paper i paper de regal
Caixes de cartró
Rotlles de paper higiènic i de cuina

Envasos

Garrafes i ampolles de plàstic
Brics de llet, sucs, etc.
Llaunes de refrescs
Llaunes d‘aliments en conserva
Tapes de pots
Esprais de productes no tòxics
Paper de plata
I tots aquells envasos amb el símbol del punt verd

Rebuig

Pols d‘escombrar i d‘aspirar
cendres
Burilles de cigarreta
Compreses i bolquers
Plàstics i embolcall i plats bruts

FRACCIÓ ORGÀNICA

Restes de verdura i fruita
Ossos i restes de carn i de peix
Closques d‘ou i marisc
Pellofes de fruita seca
Restes de pa
Menjar en mal estat
Marro de cafè o d‘infusions
Paper de cuina o tovallons de paper
Taps de suro
Fullaraca, poda o gespa tallada
Serradures, llumins
Excrements d‘animals domèstics

> Recollida porta a porta comercial

Si tens un negoci al municipi pots beneficiar-te de la recollida porta a porta de paper - cartró, vidre, envasos i orgànica.  A més, si t'adhereixes a la campanya de recollida porta a porta comercial, podràs tenir descomptes al teu rebut d'escombraries industrial. 
T'interessa? Doncs demana informació a l'Àrea de Residus de l'Ajuntament.

  • Consulta el calendari de recollida porta a porta
  • Consulta les bonificacions fiscals per estar adherit a la recollida porta a porta comercial. 

Actualització 01/06/21: Els informem que el calendari de recollida porta a porta comercial de Setmana Santa a maig de 2021, es manté fins el 15 de juny de 2021, que s'entrarà en temporada alta i les frequències canviaran. Consulta els calendaris de recollida porta a porta comercial als documents adjunts que trobaràs més avall. 

> Recollida de trastos vells i residus voluminosos, porta a porta  (servei gratuït)

Si us voleu desfer d'algun moble o trasto vell, cal trucar al telèfon gratuït 900 720 678 per indicar el lloc i el tipus de material, i us el recollirem a la porta de casa. El servei s'ofereix cada dia, excepte el diumenge. 

> Recollida de poda i restes vegetals, porta a porta (servei gratuït)

Si heu podat o teniu restes vegetals a casa i us en voleu desfer, podeu trucar al telèfon gratuït  900 720 678 i sol.licitar un sac especial per restes vegetals. Un cop ho tingueu, ompliu els sacs amb les restes vegetals. Cal utilitzar sacs diferents per a les gespes, brancada i fulles. Truqueu novament a la deixalleria municipal per concretar el dia de recollida i indiqueu-nos on deixareu els sacs. També us podem oferir restes de poda triturades de manera gratuïta. 

La deixalleria municipal

eventis