Avisos

La Deixalleria Municipal

Què és una deixalleria?
La deixalleria és una instal·lació de titularitat municipal que permet fer la recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha contenidors específics al carrer o un sistema de recollida a domicili. Els municipis de més de 10.000 habitats estan obligats per llei a tenir-ne una. En el nostre cas, el servei va entrar en funcionament el 1997.

L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus municipals que van a parar a l’abocador, evita l’abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

Com funciona?

  • Cal dipositar els diferents tipus de residus en el contenidor que li correspon.
  • No s'han de barrejar els residus. En cas de dubte, s'ha de preguntar al personal de la deixalleria.
  • En el cas de portar residus municipals especials, cal posar-se en contacte amb el personal de la deixalleria.
  • Els horaris del centre s'han de respectar i no es poden deixar els residus de fora.
  • L'ús de les deixalleries és gratuït per als veïns i veïnes de Torroella i l’Estartit. Els industrials estan subjectes, en determinats casos, a un preu públic.
  • La targeta d'usuari
    Per millorar l’ús que tots plegats en fem, l'Ajuntament ha optat per regular-ne l’accés mitjançant el control de les entrades a través d’una targeta identificativa personal. D’aquesta manera, per exemple, es pot comptabilitzar millor la quantitat i la diversitat de residus que s’hi aporten, mitjançant un control estadístic, i així poder dimensionar més bé el servei. Aquesta targeta s'ha enviat a tots els veïns i veïnes empadronats al municipi, que són els usuaris exclusius d'aquest servei.

Què s'hi pot portar?
Residus municipals especials: piles, envasos de productes tòxics, esprais, fluorescents, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (CFC), pintures, vernissos, dissolvents, pneumàtics, radiografies, olis de motor, bateries.

Residus municipals ordinaris: paper i cartró, vidre, envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes), ampolles de cava senceres, ferralla i metalls, tèxtils i sabates, vidre pla i olis de cuina.

Altres residus municipals: fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d’obres menors.

Residus municipals voluminosos: mobles i estris vells, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics...).

Què no s'hi pot portar?
No s'accepten materials barrejats, matèria orgànica, materials explosius, residus radioactius, sanitaris o industrials.

Horaris

De l’1 d'octubre al 30 de març
• De dilluns a dissabte, de 8 h a 17.45 h
• Diumenges i festius, de 10 a 14 h    
De l’1 d'abril fins al 30 de setembre
• De dilluns a dissabte, de 8 a 18.45 h
• Diumenges i festius, de 10 a 14 h

Les instal·lacions romandran tancades els dies 1 i 6 de gener, i 25 i 26 de desembre. El 24 i 31 de desembre es fa horari de dia festiu.

Telèfon: 900 720678

eventis