Salubritat de les platges

Des de l’Ajuntament es realitzen diverses actuacions per garantir la salubritat de les platges. Concretament, mitjançant els serveis oferts per Dipsalut es controlen les condicions higièniques i sanitàries de les platges del municipi, es duen a terme les accions necessàries per tal de reduir el risc de transmissió de legionel·losi de les instal·lacions d’aigua de dutxes i rentapeus, i controlar la qualitat microbiològica de les aigües i les sorres de les platges amb campanyes anuals de mostreig.  

A més de l’estat sanitari de les sorres i els equipaments, hi ha un altre factor que contribueix a fer de les platges un entorn més, o menys segur; es tracta dels serveis de vigilància i salvament, dels quals s’ocupa la regidoria de turisme.

eventis