Serveis econòmics

Els Serveis Econòmics municipals engloben els departaments d’Intervenció i Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació i Cadastre.

La funció principal de la Intervenció municipal és el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, pressupostària i financera. Se centra en la confecció tècnica, el seguiment i el control del pressupost municipal. Aquest instrument econòmic i financer és l´eina bàsica per donar resposta a les necessitats de la vila a partir d’una distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers. En el pressupost municipal s'han de veure reflectides quines seran les despeses i els ingressos de la corporació municipal al llarg de tot l'exercici pressupostari.

L’Estat de la liquidació del Pressupost, permet obtenir la informació necessària de com s’han executat les despeses i els ingressos i amb què s’ha gastat els recursos.

Una de les tasques importants dins de la Intervenció és la gestió de compres i el control de la despesa. La gestió de les factures i les relacions econòmiques amb els proveïdors són bàsiques per obtenir un període mitjà de pagament òptim.

La Intervenció emet informes en matèria econòmico-financera o pressupostària, s’encarrega de la coordinació de les funcions comptables de l’ens local, la redacció del Compte General i de donar compte dels seus estats comptables a les diferents Administracions Públiques.

Una de les altres funcions és l’elaboració de les ordenances fiscals, que són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes, preus públics i contribucions especials.

La Tresoreria administra els recursos financers i realitza els cobraments i pagaments de l’entitat. S’encarrega de l’execució del Pla de Disposició de Fons, de la custòdia de valors i dels serveis de Recaptació, tant en període en voluntària com en període en executiva.

La Gestió Tributària quantifica i determina el deute tributari (a través de padrons, liquidacions i autoliquidacions) dels impostos, taxes, preus públics i contribucions especials. També tramita el reconeixement i comprovació dels beneficis fiscals, verificació de dades tributàries, devolucions tributàries, emissió de certificats tributaris i el manteniment dels padrons tributaris, així com l’atenció al públic pel que fa a informació i assistència tributària.

L’oficina del Cadastre s’encarrega de mantenir els registres dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques (les dades físiques, econòmiques, de situació, de superfície, de valor, de referència, etc... )

Així mateix, l’Àrea de Serveis Econòmics  dóna assessorament a la resta de les àrees en temes de contingut econòmic i pressupostari.

Gestió Tributària i Recaptació

Pressupost

Gestió econòmica

Notícies Relacionades
16.03.2020

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acordat flexibilitzar (ajornar o prorrogar) el pagament dels impostos i taxes municipals amb la finalitat de... (Llegir més)

17.01.2020

Seguidament, podreu informar-vos de les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals de l'any 2020, els criteris d'obtenció, els... (Llegir més)

10.01.2020

El ple ordinari de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar ahir dijous 9 de gener la reducció del coeficient que aplica a l’Impost de... (Llegir més)

08.11.2019

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí intensificarà la política de contenció fiscal i reducció de l’endeutament per fixar les bases d’una... (Llegir més)

11.12.2018

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí tancarà el 2019 amb una reducció de l'endeutament del 25 % respecte el 2015, un percentatge molt superior a... (Llegir més)

09.11.2018

La creació d'un espai municipal per exposar l'imaginari festiu de Torroella i la instal·lació d'un parc d'Street Workout/cal·listènia a... (Llegir més)

Responsable tècnic
Sr. Jordi Estragó i Castelló (Interventor)
Responsable polític
Sr. Josep Martinoy i Casademont
Dades de contacte
Adreça
Plaça de la Vila, 1- 17257-Torroella de Montgrí
Horari
De 9 a 14 h, de dilluns a divendres
Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis