Avisos

La Universitat Rovira i Virgili valida i referma l’actuació de l’Ajuntament envers el finançament de l’EMD de l’Estartit

L’Ajuntament manté la seva petició per tal que el comptes de l’EMD siguin auditats davant del risc d'insolvència i d'inseguretat jurídica

21.03.2023

La Universitat Rovira i Virgili confirma que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha interpretat i aplicat correctament, tant el conveni com la memòria a partir de la qual es fixen les transferències econòmiques a l’EMD de l’Estartit. Aquesta és la principal conclusió de l’informe tècnic extern encarregat per la Diputació de Girona, arran dels contenciosos interposats per l’actual govern de l’EMD.

El càlcul de les transferències de l'Ajuntament a l'EMD es fa d'acord amb les determinacions acordades en la memòria i el conveni de constitució de l'entitat el 2015, renovat el 4 d’octubre de 2021, i queden recollides en l'informe extern que en el seu dia va fer la Xarxa Local de Municipis Gironins (Xaloc). Fins ara, tots els governs de l’Ajuntament i de l'EMD havien interpretat el conveni i les transferències de la mateixa manera. No obstant això, l’any passat, poc després d’haver renovat el conveni vigent, l’actual govern de l’EMD va reconsiderar la seva postura i va manifestar discrepàncies unilaterals, perquè considerava que s’interpretava malament el conveni interadministratiu. Aquestes discrepàncies s’han materialitzat en la presentació de 5 recursos contenciosos administratius contra l’Ajuntament.

Tant el govern municipal com els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament sempre han defensat que els diferents executius municipals i de l'EMD de tots aquests anys han complert la llei de forma estricta. Des de la creació de l’EMD en cap moment s’havia donat un conflicte amb la interpretació de les clàusules de la memòria econòmica de creació de l’entitat. Per aquesta raó, l’Ajuntament i l’EMD van demanar un informe a la Diputació de Girona per avaluar les determinacions de l’actual conveni econòmic i aclarir aquestes discrepàncies.

La Diputació va encarregar l’estudi tècnic a la Universitat Rovira i Virgili que, finalment, ha validat l’actuació de l’Ajuntament. Pel que fa a la quantia econòmica, precisa que l’import que ha de transferir l’Ajuntament a l’EMD, d’acord amb les disposicions de l’actual conveni, és d’uns 800.000 euros per l’any 2022, coincidint amb l’import aprovat per l’Ajuntament. Aquesta xifra queda molt lluny de la desorbitada petició de l’EMD, que reclama judicialment més del doble, uns 1.617.000 euros.

Risc d’insolvència i d’inseguretat jurídica per a l’EMD
La discrepància de l’EMD no es concretava únicament amb la reclamació judicial, sinó que anava més enllà i, fins i tot, aquesta xifra va quedar consignada en el seu pressupost de 2022, abans de cap resolució judicial, sense que constés una deguda explicació raonada o informe econòmic del secretari interventor de l’EMD que ho justifiqués. Davant d’aquesta situació greu, que pot posar en perill la solvència econòmica de l’entitat i pot comportar la comissió d’irregularitats comptables, el Ple municipal va acordar interposar un recurs contenciós administratiu contra les disposicions que aproven el pressupost de l’EMD i el seu contingut, per a l’exercici del 2022.

Els serveis jurídics municipals consideren que l’aprovació del pressupost de l'EMD pel 2022 es pot despendre, inicialment, una alteració evident de les normes econòmiques i financeres que poden afectar els interessos de l’Ajuntament. Destaquen l’incompliment de l’article 4.9.1.d) de la Memòria de Constitució de l’EMD que diu: “El procediment per tal que l’EMD de l’Estartit pugui finançar les seves despeses serà a través de la transferència dinerària que l’Ajuntament efectuarà a l’EMD per l’import que consti al pressupost de despeses de l’Ajuntament (transferències corrents a l’EMD i transferències de capital a l’EMD), que haurà de coincidir amb l’import del pressupost d’ingressos de l’EMD (transferències corrents de l’Ajuntament i transferències de capital de l’Ajuntament).”

Auditoria dels comptes de l’EMD
Les conclusions de l’informe extern, emès per una entitat de reconegut prestigi i amb una visió objectiva, confirmen íntegrament i en tots els seus termes la validesa dels càlculs financers que ha vingut elaborant l’interventor municipal en interpretació del conveni interadministratiu vigent i de la memòria de creació de l’EMD.

Així mateix, les conclusions reforcen la petició de tots els membres del plenari municipal que van acordar el mes de novembre, per unanimitat, realitzar una auditoria als comptes i al funcionament de l’EMD. Es vol verificar si s’han pogut destinar diners públics a finalitats diverses sense cobertura pressupostària, pel fet d’haver aprovat uns pressupostos que podrien vulnerar, presumptament, la legislació vigent, el que, si es confirma, podrien suposa greus perjudicis a la hisenda pública.

14.06.2024

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat avui el port de l’Estartit on el Departament, a través de Ports de la Generalitat,... (Llegir més)

14.06.2024

L'Ajuntament farà aquest estiu un pas més per reforçar la pacificació del trànsit al passeig de Catalunya de Torroella de Montgrí i... (Llegir més)

14.06.2024

El passat dissabte 8 de juny va tenir lloc la presentació de la primera edició de la Backyard Ultra Montgrí al Pavelló Municipal d’Esports.... (Llegir més)

14.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí vol donar un nou impuls a la participació de la ciutadania en la gestió municipal i crearà un calendari... (Llegir més)

13.06.2024

El proper 17 de juny de 2024 es farà efectiu el tancament de l'accés motoritzat al massís del Montgrí, d’acord amb la restricció dictada per... (Llegir més)

12.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí condicionarà un espai d'aparcament amb 48 places delimitades en el solar del costat dels Jardins John Lennon.... (Llegir més)

12.06.2024

Els gremis de pastisseria de Barcelona i Girona han premiat la pastisseria Brugués de l’Estartit per la seva trajectòria professional en el... (Llegir més)

11.06.2024

Aquest matí han finalitzat les obres d'asfaltatge de l'aparcament situat al costat del Centre d'Atenció Primària de Torroella de Montgrí. Amb... (Llegir més)

11.06.2024

El Museu de la Mediterrània acollirà el dijous 20 de juny una jornada monogràfica al voltant de la custòdia del territori en la qual es... (Llegir més)

10.06.2024

Informa't sobre els resultats electorals a les Eleccions Europees del 9 de juny de 2024, a Torroella de Montgrí i l'Estartit, mesa per... (Llegir més)

07.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la Generalitat i la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí han homenatjat... (Llegir més)

06.06.2024

El menjador escolar que gestiona l’AFA Guillem de Montgrí ha revalidat per tercer any el certificat de qualitat «Bo, Sa i d’Aquí», en... (Llegir més)

06.06.2024

El passat dimarts 4 de juny de 2024 es va celebrar una Jornada Olímpica a les instal·lacions esportives municipals. L’activitat, organitzada per... (Llegir més)

Cercador
Etiquetes
eventis