Serveis Generals, Política Territorial, Política Econòmica i Gestió del contracte de l'abastament d'aigua potable (2019-2023)

Alcalde: Jordi Colomí i Massanas

Per demanar cita: 972 75 81 12 (ext. 134) - alcaldia@torroella-estartit.cat

Alcaldia i comunicació

 • Coordinació de totes les àrees d’actuació
 • Coordinació dels serveis centrals i d'assesorament legal de la corporació.

Serveis Generals

 • Administració electrònica, bon govern i transparència.
 • Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de documents.
 • Pla d'organització i reforma administrativa.
 • Informàtica.
 • Pla d'implantació de l'Administració electrònica.
 • Pla Govern Obert.
 • Unitat de Transparència.
 • Resoldre, amb caràcter centralitzat, totes les sol·licituds d'accés a la informació que els ciutadans i ciutadanes dirigeixin a l'Ajuntament o als seus ens instrumentals vinculats presents i futurs (sense perjudici de la seva delegació).
 • Redacció, i coordinació del seguiment d'aplicació del Programa d'Actuació Municipal.
 • Responsabilitat patrimonial i assegurances.

Definició de la política econòmica i de la política territorial.

Direcció de la gestió del servei d'aigua potable.

Qualsevol altra activitat relacionada amb l’Àrea, de competència de l’Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre regidor.

 
eventis