Avisos

(IM) Informa't sobre les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals del 2024

09.01.2024

Seguidament, podreu informar-vos de les bonificacions fiscals previstes a les ordenances fiscals de l'any 2024, els criteris d'obtenció, els terminis de sol.licitud i tota la informació relacionada.

Per més informació us podeu adreçar a l'Àrea de Gestió Tributària, mitjançant l'adreça gestiotributaria@torroella-estartit.cat.
Podeu consultar el text íntegre de les ordenances fiscals del 2024 a: Ordenances fiscals 2024

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM):

 • Exempció per als vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides (grau > 33%)
 • Exempció per als vehicles agrícoles.
 • Bonificació del 100% per als vehicles històrics.
 • Bonificació entre el 30% i el 100% pels vehicles que tinguin una antiguitat superior als 25 anys.
 • Bonificació del 55% per als vehicles elèctrics.
 • Bonificació del 40% per als vehicles híbrids (sempre que un dels motors funcioni amb energia elèctrica)
 • Bonificació del 20% per als vehicles que funcionin amb GLP, biogàs, gas natural, metà, metanol hidrogen i similars, així com aquells turismes que les emissions oficials de CO2 no superin els 120 g/Km.
  Termini de sol·licitud: Fins el dia 31 de gener de 2024

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI):

 • Bonificació del 50% per l’habitatge habitual de famílies nombroses amb renda inferior a 38.000 €.
 • Bonificació del 3% per pagament avançat – 15 de maig -per domiciliació bancària
  Termini de sol·licitud: Fins el dia 31 de gener de 2024
   
 • Bonificació del 30% per als habitatges en els quals s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar i que no estiguin obligats per llei a fer-ho, durant els 4 anys següents a la concessió de la bonificació.
  Termini de sol·licitud: Fins el dia 31 de desembre de 2024

TAXA D’ESCOMBRARIES DOMICILIARIES:

 • Bonificació del 30% per l’habitatge habitual de les persones majors de 65 anys que visquin soles i tinguin ingressos anuals inferiors a 1,30 IPREM.
 • Bonificació del 30% per l’habitatge habitual de les parelles en què un dels dos membres tingui més de 65 anys i l’altre un mínim de 60 anys i tinguin uns ingressos conjunts anuals inferiors a 2,25 IPREM.
 • Bonificació del 30% per l’habitatge habitual de les persones amb gran invalidesa (mínim 65%) i que tinguin ingressos anuals inferiors a 1,5 IPREM.
  Termini de sol·licitud: Fins el dia 31 de gener de 2024

TAXA D’ESCOMBRARIES COMERCIALS I INDUSTRIALS:

 • Bonificació 60% per professionals o artistes que desenvolupin la seva activitat a l’habitatge on constin empadronats.
 • Bonificació 50% per activitats complementàries que es desenvolupen dins del mateix local i que presten serveis vinculats a l’activitat principal.
 • Bonificació fins el 50% de les activitats industrials i comercials que acreditin la utilització d’un o varis gestors autoritzats.
 • Bonificació del 3% per pagament avançat – 15 d’abril -per domiciliació bancària.
  Termini de sol·licitud: Fins el dia 28 de febrer de 2024
 • Bonificació entre l’2% i el 20% per recollida selectiva de les activitats d’hostaleria, restaurants, bars, cafeteries i altres activitats que per la seva pròpia activitat generin un tipus de residu que l’Ajuntament hagi establert una recollida separada de la recollida domiciliària i que estiguin adherits a la recollida porta a porta comercial. Per donar-se d’alta del servei s’han de posar en contacte amb l’àrea de serveis municipals
  Termini de sol·licitud: Fins a finals d’any i entrarà en vigor l’exercici següent

LLICÈNCIES D'OBRES

En tot el terme municipal:

 • Bonificació del 90% de la quota d’ICIO per a la rehabilitació de façanes.
 • Bonificació del 90% de la quota d’ICIO i de la taxa de la llicència per les actuacions d’instal·lació d’ascensors i/o supressió total o parcial de barreres arquitectòniques (sempre que no vingui imposada per les ordenances municipals o altra normativa aplicable).
 • Bonificació del 50% de la quota d’ICIO i 50% de la taxa de la llicència per la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (sempre que aquestes no vinguin imposades per les ordenances municipals o altra normativa sectorial aplicable).
 • Bonificació del 50% de la quota d’ICIO per la retirada de cobertes de fibrociment i substitució per altres elements innocus.
 • Bonificació del 90% de la Taxa per Llicències Urbanístiques per les entitats sense ànim de lucre.
 • Bonificació del 90% de la Taxa per Llicències Urbanístiques per l’obtenció de la qualificació energètica A sempre i quan no sigui d’obligat compliment per la pròpia normativa de l’edificació.

En tot el terme municipal (excepte urbanitzacions no recepcionades):

 • Les actuacions de rehabilitació, enderroc i nova construcció o actuacions que permetin obtenir l’adequació d’habitabilitat d’un o varis habitatges, sempre que l’edifici tingui la solidesa estructural i funcional necessàries, gaudiran d’una bonificació del 40% ICIO quan sigui la residència habitual del propietari de l’immoble. La bonificació serà del 90% ICIO si és un habitatge buit o que no sigui residència habitual i es destini a allotjament dotacional o lloguer de residència habitual amb limitació del preu de lloguer.

TAXA LLICÈNCIA D'ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS

 • Bonificació del 90% per la nova implantació d’activitats.
 • Bonificació del 50% per l’ampliació o pel trasllat per ampliació de les activitats quan es tracti d’establiments de comercial detall i continuïn realitzant la mateixa activitat.
 • Bonificació del 20% per les activitats d’empreses del sector terciari de l’àmbit PAES que tenen implantat i certificat algun sistema voluntari de gestió ambiental i/o energètic (EMAS, ISO 14001, ISO 50001).
 • Bonificació del 90% per entitats sense ànim de lucre.
 • Bonificació del 50% al 90% per canvis de titularitat de llicències (segons grau).
 • Bonificació del 95% per noves obertures i canvis de titularitat d’activitats comercials del sector de l’alimentació, que siguin supermercats o peixateries amb una superfície de menys de 100 m2 que s’instal·lin o estiguin ubicades en el nucli urbà de l’Estartit comprés entre l’avinguda de Grècia, el passeig Marítim des de l’avinguda de Grècia fins el Port de l’Estartit, tot el carrer Illes, carrer Santa Anna fins arribar a la pujada del carrer Barcelona, el carrer Barcelona des del carrer Santa Anna fins l’enllaç amb la carretera de Torroella, i fins l’avinguda de Grècia.

NOTA: Per poder optar a aquests beneficis fiscals, s’haurà d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament.

Més informació: Àrea de Gestió Tributària - gestiotributaria@torroella-estartit.cat

13.06.2024

El proper 17 de juny de 2024 es farà efectiu el tancament de l'accés motoritzat al massís del Montgrí, d’acord amb la restricció dictada per... (Llegir més)

12.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí condicionarà un espai d'aparcament amb 48 places delimitades en el solar del costat dels Jardins John Lennon.... (Llegir més)

12.06.2024

Els gremis de pastisseria de Barcelona i Girona han premiat la pastisseria Brugués de l’Estartit per la seva trajectòria professional en el... (Llegir més)

11.06.2024

Aquest matí han finalitzat les obres d'asfaltatge de l'aparcament situat al costat del Centre d'Atenció Primària de Torroella de Montgrí. Amb... (Llegir més)

11.06.2024

El Museu de la Mediterrània acollirà el dijous 20 de juny una jornada monogràfica al voltant de la custòdia del territori en la qual es... (Llegir més)

10.06.2024

Informa't sobre els resultats electorals a les Eleccions Europees del 9 de juny de 2024, a Torroella de Montgrí i l'Estartit, mesa per... (Llegir més)

07.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, la Generalitat i la Fundació Hospital-Asil de Pobres i Malalts de Torroella de Montgrí han homenatjat... (Llegir més)

06.06.2024

El menjador escolar que gestiona l’AFA Guillem de Montgrí ha revalidat per tercer any el certificat de qualitat «Bo, Sa i d’Aquí», en... (Llegir més)

06.06.2024

El passat dimarts 4 de juny de 2024 es va celebrar una Jornada Olímpica a les instal·lacions esportives municipals. L’activitat, organitzada per... (Llegir més)

05.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí continua avançant en el camí cap a la transició energètica i en el desplegament del pla de renovació de... (Llegir més)

05.06.2024

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí vol expressar el condol per la mort de l'empresari  Martí Alaball i Paguina, Medalla del Montgrí 1987, i vol... (Llegir més)

04.06.2024

(07.06.24) Actualització: El proper dilluns 11 de juny de 2024 es realitzaran els treballs de pintura del ferm de l'aparcament del Centre d'Atenció... (Llegir més)

03.06.2024

Benvolgudes famílies, Ja podeu consultar les llistes definitives dels infants que han estat admesos a les escoles bressol municipals, de... (Llegir més)

29.05.2024

Montgrí Aigua ha realitzat tasques d’impermeabilització del dipòsit d’aigua potable de Torroella per garantir-ne la seva estanqueïtat. Els... (Llegir més)

Cercador
Etiquetes
eventis