Avisos

L'Ajuntament disposarà d'un reglament per regular la concessió de les ajudes d'urgència social a Torroella i a l'Estartit

25.01.2023

El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment un Reglament de prestacions d'ajudes d'urgència social. El document té com a objectiu regular les prestacions, tant econòmiques, materials, com en espècie, que es destinen a necessitats socials i el procediment per a la seva concessió. També es defineixen, els requisits i les obligacions de les persones beneficiàries, els criteris d’atorgament i les quanties de les bonificacions.

La regidora de Serveis Socials, Anna Maria Bonda, valora molt positivament el fet de disposar d'aquest reglament, que ha estat fruït d'un important treball impulsat des de l'àrea: «Tot i que, a nivell intern, la concessió de les ajudes ja es venia fent atenent a determinats criteris, situacions i procediments, aquests no estaven plasmats en un document administratiu. A partir d'ara, doncs, l'ajuntament es dota d’una eina que permet a tècnics i beneficiaris clarificar els criteris i els mecanismes de funcionament d’aquests ajuts.»

El conjunt de prestacions regulades en el reglament van destinades a pal·liar les necessitats de subsistència de les persones i/o famílies que no queden resoltes de d’altres prestacions o serveis municipals, autonòmics, estatals o internacions, i que presenten un caràcter d’urgència. L'objectiu és evitar que hi hagi cap persona del municipi que no pugui gaudir d’una qualitat de vida acceptable degut a uns ingressos, recursos personals, socials i/o familiars inadequats.

En aquest sentit, la regidora precisa que les prestacions d’urgència social contemplades vinculen necessàriament les ajudes econòmiques amb la recerca de feina i l’adquisició d’habilitats i capacitats per a la inserció laboral d’aquelles persones que es trobin a l’atur. Es pretén així, evitar la cronificació de situacions de pobresa i de dependència dels serveis públics, dotant a la persona de recursos i habilitats personals per fer front a les situacions de necessitat. Això motiva que les prestacions regulades en el present reglament no es desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora de la prestació.

Complementàriament als ajuts, des de l'àrea de Serveis Socials es farà incidència en les causes originàries de la situació d’exclusió per a la consecució d’una solució de signe estructural i realitzant intervencions en coordinació amb la resta d’administracions.

El reglament regula diverses modalitats de prestacions, com per exemple els següents supòsits:

  • Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de l’habitatge habitual i/o despeses derivades del mateix evitin o minimitzin situacions de risc higiènic.
  • Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent:        
  • Prevenció i manteniment de la salut i atenció sanitària: 
  • Desplaçaments habituals per necessitats formatives o d’atenció sanitària:
  • Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, roba i calçat:
  • Atenció als infants
  • Suport a la integració sociolaboral

Pel que fa als criteris de concessió, a l’hora de valorar, es tenen en compte els ingressos i s’atorguen una sèrie de punts atenent a diverses casuístiques que poden anar lligades a una situació de vulnerabilitat, entre les quals que hi hagi pèrdua o risc de pèrdua de l’habitatge, el fet de tenir menors a càrrec, dificultats d’accés a subministraments bàsics, situacions d’alimentació inadequada, discapacitat o dependència i la presència d’indicadors de risc.

Així mateix, el reglament parla de la quantia de les prestacions, tot establint uns màxims i que aquests ajuts es determinaran d’acord amb el pla de millora individual i/o familiar de la persona sol·licitant i la valoració de la seva situació.

Tot plegat, sense oblidar que el conjunt d’ajuts regulats en el reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies però contemplant l’objectiu, a mig i llarg termini, d’incidir en la consecució de l’autonomia personal de les mateixes.

04.03.2024

Prop de quatre-cents ballarins i ballarines de vint-i-dues companyies de tot Catalunya prendran part en les diferents activitats programades pel... (Llegir més)

29.02.2024

L'Agrupació de Defensa Forestal Montgrí ha presentat avui un nou vehicle, gràcies a la col·laboració de la Gala Solidària Pro Baix Ter 2022 i a... (Llegir més)

19.02.2024

El Pla de Sostenibilitat Turística de Torroella de Montgrí i l'Estartit encara la seva recta final amb pràcticament totes les accions... (Llegir més)

16.02.2024

L’Alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí i Massanas, com a president de la Junta d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, juntament amb el... (Llegir més)

16.02.2024

Els representants del Servei Territorial de Carreteres de Girona han presentat avui els primers esbossos de l’avantprojecte de millora de la... (Llegir més)

16.02.2024

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ha acollit avui una sessió de benvinguda als alumnes del curs de coneixement de medi i... (Llegir més)

15.02.2024

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Empordà, està preparant per al dimarts 12 de març de... (Llegir més)

09.02.2024

L'Ajuntament, a través de Montgrí Aigua, ha portat a terme, recentment, treballs de rehabilitació d'un dels dos pous  que abasteixen Torroella de... (Llegir més)

08.02.2024

Mig centenar alumnes d’I4 de l’Escola Guillem de Montgrí experimenten, creen i s’apropen a l’art contemporani en el marc d’una... (Llegir més)

07.02.2024

Un equip d’educació ambiental ha iniciat les visites a comerços de Torroella de Montgrí i de l'Estartit per donar-los a conèixer la normativa... (Llegir més)

31.01.2024

Torroella de Montgrí s'ha tornat a concentrar aquest matí a la plaça de la Vila per condemnar l'assassinat de Fàtima Dahan, un crim que, després... (Llegir més)

31.01.2024

Degut a les darreres notícies que ens han arribat de la mort de la nostra veïna Fàtima, avui dimecres 31 de gener a les 12 h del migdia es... (Llegir més)

29.01.2024

Avui a les 19 h ha tingut lloc a la plaça de la Vila una multitudinària concentració, organitzada per l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, per... (Llegir més)

Cercador
Etiquetes
eventis