Avisos

AFA COL·LEGI SANT GABRIEL

Adreça:
Ronda Pau Casals, 35 - 17257 Torroella de Montgrí

E-mail:
ampa@santgabrieltorroella.org

Telèfon:
972 75 84 16

Objectius

Els objectius de l’Associació són:

a)    Recolzar els membres de l’Associació i en general, els pares, tutors, professors i els alumnes del Centre, així com els seus òrgans directius i participar en tot allò que faci referència a l’educació de llurs fills i, en general de tots els alumnes matriculats en el Centre.
b)    Promoure la participació dels pares d’alumnes en la gestió del Centre.
c)    Ajudar els pares dels alumnes a portar a terme el seu dret d’intervenir en el control i gestió del Centre.
d)    Afavorir la representació i participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i òrgans col·legiats del Centre.
e)    Facilitar la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de la zona d’influència.
f)  Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per la programació d’activitats complementaries, extra escolars o de servei.
g)    Impulsar les tasques de formació del pares, tant des del punt de vista cultural com de l’específic de la responsabilitat en l’educació familiar.
h)    La defensa del drets de l’alumne relacionats amb el fet d’aconseguir la seva perfecta formació cristiana, cultural, patriòtica, social i humana.  
i)      Afermar un esperit cristià de cooperació i ajut mutu entre els associats, encarat a una assistència social que benefici els alumnes.
j)      Vetllar per l’acompliment del Caràcter Propi del Centre i el seu desenvolupament en la vida escolar.
k)    Promoure i realitzar tota mena d’activitats  fisico-esportives.

Junta directiva
 • PRESIDENT:

   

 • TRESORER:

   

 • SECRETARI:

   

 • VOCAL:

   

 • VOCAL:

   

eventis