Avisos

Subvencions Diputació de Girona

Subvencions 2019:

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 3.225,60 € (expedient G150.1 - 3 / 2019 ) per la realització de desbrossades a les vores de 3 pistes del Montgrí, per la prevenció d’incendis forestals.

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concendit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 15.000 €  (expedient J128.1 - 2 / 2018) per a la instal·lació d’un sistema de producció elèctrica solar fotovoltaic a l’Espai Ter, amb un punt de recàrrega de vehicles elèctrics associat.

L'Àrea d'Assistència i cooperació a els municipis de la Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí l'import de 239.708,85 €, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2019 i en concret per les següents actuacions: cooperació municipal: 196.973,05 €; cooperació cultural:34.759,95 €; camins: 2.700 €; noves tecnologies: 5.275,85 €. (expedient 2019/263)

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 13.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la línia de finançament exclosa de concurrència pública, art. 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la realització de la Fira Internacional de la Màgia 2019.

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí  pel funcionament del Jutjat de Pau durant l'any 2019. (resolució JUS/1619/2019 - DOGC 7900 de data 19.06.19)

L'Àrea de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.700 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de les subvencions per a l'organització d'esdeveniments de caràcter firal als ajuntaments, any 2019, en concret per la Fira Empordà Cuina i Salut 2019 (expedient 2019/4448)

L'Àrea d'Assistència i Cooperació amb els municipis de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.791 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de les subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019, i en concret pel servei de neteja extraordinària, per treure la gran quantitat de residus arrosegats pels riu Ter i el temporal de mar a les platges del municipi de Torroella de Montgrí. (expedient 2019 / 1725)

L'Àrea d'Assistència i Cooperació amb els municipis de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 16.060,78 €, en el marc de les subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional 2019, i en concret per les obres del projecte constructiu del nou camp de futbol i rugbi. (expedient 4688 / 2019)

Subvencions 2018:

L’Àrea de medi ambient de la Diputació de Girona ha concedit dues subvencions de 2.800,03 € i 1.694,02 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per la gestió forestal sostenible (expedient 2018 / 2537). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció a la recuperació de zones obertes i la recuperació de punts d’aigua per fauna a la forest muntanya gran.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.950,16 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2018 (expedient 2018/1505). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al projecte de pressupostos participatius 2018/19.

> L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona ha concendit una subvenció a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí de 5.000 € (2.500 € pel 2018, i 2.500 € pel 2019 - expedient 2018/5283) per a la instal·lació d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a l'Estartit (carrer Guillem de Montgrí)

> L'Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.700 € a l'Ajuntament de Torroella de Montrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions per la l’organització d’esdeveniments de caràcter firal, any 2018, per realitzar la Fira Empordà Cuina i Salut 2018.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 3.012,02 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2017 (expedient 2017/5762). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al projecte de pressupostos participatius 2017/18.

> L'Àrea de Cooperació i Habitatge de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 7.500 € a l'Ajuntament de Torroella de Montrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions destinades als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials (exp. 2018/4213) Aquesta subvenció ha servit per restaurar la façana i obertures de l'habitatge social municipal situat al c. Hospital, 5 de Torroella de Montgrí.

> L’Àrea d’Assistència i Cooperació de la Diputació de Girona col·labora durant l'any 2017 amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí amb la concessió de la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, que es resol de forma anual i que ajuda a finançar principalment despeses corrents d’enllumenat públic i despeses culturals.

> L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 100.000 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de per a la instal·lació de calderes de biomassa 2016 (expedient MA/9805). Aquesta subvenció serveix per finançar la instal.lació d’una caldera d’aquest tipus centralitzada, que donarà servei a l’escola Portitxol, la sala polivalent i la llar d’infants de l’Estartit, que servirà per reduir l’impacte ambiental d’aquests equipaments pel que fa a la producció de calor i aigua calenta sanitària.

L'Àrea de Participació Ciutadana de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.414,54 € a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria pública de subvencions als ajuntaments per polítiques de participació ciutadana 2016 (expedient 2016/4284). L'Ajuntament ha destinat aquesta subvenció al procés de participació ciutadana del Quadern de debat ciutadà, sobre 5 inversions del pressupost municipal.

> L'Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 4.000 euros a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, en el marc de la convocatòria per a projectes i accions de les entitats adherides a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) (expedient 2016/7893). L'Ajuntament destinarà aquesta sbuvenció a sufragar part de les despeses d'organització de les activitats de formació en l'àmbit ocupacional.

> L'Àrea de Presidència de la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 39.647 euros (expedient 2017/3250), per destinar a les obres de reforma de la plaça del Lledoner. Aquest import representa el 18% del cost d'execució del projecte, pressupostat en 220.259,26 euros.  Més informació.

> L'Àrea d'Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies de la Diputació de Girona ha concendit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, una subvenció de 4.647,74 euros (expedient 2017/667) per destinar a projectes que permetin millorar l'accés a les noves teconologies.

> La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 2.889,75 euros  a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí dins de la convocatòria per a estudis, plans, programes i projectes locals de l’àrea de Cooperació Local i Habitatge per l’any 2017 (expedient número 666/2017), per a la redacció de projecte de rehabilitació de l'edifici de titularitat municipal del carrer Hospital, 5. Aquest import representa el 70% del pressupost de la redacció del projecte, que ha estat adjudicat a l’arquitecte Robert Gelabert Ferrarós per un import de 4.128,22 euros. El projecte ha estat aprovat definitivament per Decret d’alcaldia de data 13/11/2017 amb un import total d'execució d'obra 54.599,91 euros (IVA inclòs).

> Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 1 d’agost de 2017 es va resoldre atorgar a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció de 4.394,66 euros dins la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials promogudes per l’àrea de Cooperació Local i Habitatge de la Diputació de Girona per l’any 2017, que es destinarà per a la dotació d’equips i mobiliari de l’edifici del C. Hospital.

> La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella les següents subvencions en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2018: Fons de cooperació econòmica (187.584 euros), Fons de despeses culturals (33.103 euros), Fons de noves tecnologies (5.226,32) i Fons de camnins (2.700 euros).

> L'Àrea de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció (Expedient 2017/8408-Dat 6/4/18) de 4.000 euros, per al desenvolupament d'Accions formatives en l'àmbit ocupacional i Accions de dinamització comercial.

> La Diputació de Girona, a través del Gabinet de Presidència, ha concedit a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí una subvenció (Expedient 2018/1442-10/04/18) de 40.653 euros, per sufragar part del cost de pavimentació del passeig de l'Església, que té un pressupost de 193.587,90 euros.

> La Diputació de Girona, en el marc del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, ha aprovat la concessió de les següent subvencions l'Ajuntament de Torroella de Montgrí:
-    Despesa en consum i manteniment enllumenat. Import sol·licitat: 200.000 euros. Import concedit: 187.584 euros.
-    Activitats culturals: 33.103,00 €
-    Noves Tecnologies: Import sol·licitat: 14.000 euros. Subvenció atorgada: 5.226,32 euros.
-    Actuacions en camins municipals. Import sol·licitat: 3.500 eruos. Subvenció atorgada: 2.700 euros.

> La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 200 euros als esportistes locals Mariona Vila Monner i Arnau Vila Bagué, per la seva participació l'estiu de 2018 en els campionats d'Espanya de gimnàstica rítmica i d'escacs, respectivament. Vila va participar el 15 de juliol, a Guadalajara (Madrid), en la categoria Via Olímpica Nivell 6 i Arnau Vila va disputar el seu campionat del 2 al 7 de juliol, a Salobrena (Granada), en la categoria individual sub-10. Es tracta de dos joves promeses de l'esport local, amb molta projecció.

Aquest lloc web utilitza "cookies" pròpies i de tercers per oferir-te un millor servei. En navegar-hi n'acceptes l'ús. Més info
ACCEPTAR
eventis