Pressupost participatiu

Benvolgut/da veï/na,

Com saps, l’any passat des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí vam impulsar els primers Pressupostos Participatius al municipi amb l’objectiu de posar a debat ciutadà una part del pressupost municipal. La proposta guanyadora va ser un projecte de millora de l’accessibilitat de les voreres, que actualment ja estem executant.
 
Hem valorat molt positivament aquesta experiència i ens en sentim molt orgullosos i per això volem tornar-la a endegar per als pressupostos municipals de l’any 2019.

En aquesta segona edició hem incorporat un canvi important: el Pressupost Participatiu destinarà 100.000 euros a projectes d’inversió per millorar el municipi (75.000 euros per millorar l’entorn de Torroella de Montgrí i 25.000 per millores a l’Estartit). Podreu proposar, debatre i decidir sobre projectes municipals relacionats amb la millora de l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments i la mobilitat. Per fer-ho durant els propers mesos, hem obert diferents espais de participació.

A banda dels 100.000 euros dels Pressupostos Participatius, l’Ajuntament destina 25.000 euros més a millores als barris decidides pels Consells de Barri.

Des de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí volem tornar a comptar amb tu per decidir en què invertir una part del pressupost municipal. Volem conèixer què et preocupa i què milloraries del poble. Per això et convidem a fer propostes, a debatre-les i a votar-les. Estic convençut que la vostra participació és important per millorar el nostre poble.

Josep Maria Rufí
Alcalde de Torroella de Montgrí

WEB DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU 2018/19

Participar-hi és molt senzill, aquestes són les fases:

  • Presentació pública dels Pressupostos Participatius 2019: Dijous 19 d’abril a les 18h a l’EMD de l’Estartit i a les 20h a l’Auditori del Museu de la Mediterrània.
  • Presentació de propostes: Del 19 d’abril al 10 de maig de 2018
  • Validació tècnica de les propostes: Del 10 al 30 de maig de 2018
  • Tallers participatius de debat i priorització de propostes: Maig de 2018
  • Informes tècnics i econòmics de les propostes: Juny-Setembre de 2018
  • Votació: Octubre de 2018

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres! Àrea de participació ciutadana  - 972 75 81 12 - participacio@torroella-estartit.cat

Què són els Pressupostos Participatius?

Són un mecanisme que permet a la ciutadania proposar i decidir en què destinar part del pressupost municipal. A través dels Pressupostos Participatius l’Ajuntament pot conèixer les necessitats dels veïns i veïnes del poble i decidir col·lectivament quines són les accions més prioritàries per al municipi.

El pressupost participatiu per a l’any 2019 destinarà 100.000 euros a projectes d’inversió per millorar el municipi (75.000 euros per millorar l’entorn de Torroella de Montgrí i 25.000 per millores a l’Estartit). Es podran fer propostes per millorar els barris, els carrers, els parcs, els equipaments municipals... Les propostes seran analitzades tècnicament i finalment es podran votar.

Què puc proposar?
Perquè la teva proposta sigui acceptada ha de complir els següents criteris:
•    Ser una inversió.
•    Ser projectes concrets amb principi i fi, valorables econòmicament i viables tècnicament.
•    Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc jurídic i legal.
•    No contradir els plans municipals aprovats.
•    Els projecte dins l’àmbit de Torroella no podran superar l’import de 75.000 euros (iva inclòs).
•    Els projecte dins l’àmbit de l’Estartit no podran superar l’import de 25.000 euros. (iva inclòs).

Descriu el projecte amb les teves paraules, no fa falta que sigui una descripció tècnica. Com millor l’expliquis, més fàcil serà la valoració que farà l’Ajuntament.

Alguns exemples de propostes viables:
-    Crear noves infraestructures o reposar les existents (remodelar voreres o asfaltat, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, adequació de solars, senyalística vial,...)
-    Comprar, construir o reformar edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, biblioteques, centres cívics, instal·lacions esportives,...)
-    Adquirir o reposar vehicles
-    Adquirir aplicacions informàtiques

En canvi, no són propostes viables:
-    Contractar personal
-    La prestació de serveis o la realització d’activitats. Per exemple: l’organització d’esdeveniments, campanyes de sensibilització, exposicions artístiques, enquestes o estudis, la dinamització del teixit associatius, etc.
-    El manteniment d’infraestructures i equipaments
-    La concessió de subvencions o ajuts
-    La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal

Què passa quan ja s’ha presentat la proposta?
•    Un grup de tècnics municipals analitzarà les propostes i valorarà quines són viables i quines no, a partir dels criteris tècnics prèviament establerts. S’informarà públicament dels motius del filtratge.
•    Posteriorment se celebraran dues reunions obertes (a Torroella i a l’Estartit) per debatre, reelaborar i prioritzar les propostes.
•    Finalment, les propostes seleccionades es valoraran tècnicament i econòmicament i es portaran a votació.

Puc conèixer els projectes finalistes?
Unes setmanes abans de la votació, l’Ajuntament donarà a conèixer els projectes finalistes a través de la web, dels mitjans de comunicació, etc.

Què passa després de votar?
L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut major puntuació fins a assolir l’import de 100.000 euros (75.000 euros per a Torroella i 25.000 per a l’Estartit). L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels projectes.

Qui farà el seguiment?
La Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius fa el seguiment i el control de tot el procés i de l’execució dels projectes escollits. Està formada per representats dels grups polítics municipals i de les entitats del municipi.

Qui hi pot participar?
Per a fer propostes hi podran participar qualsevol persona del municipi, sense límit d’edat, i les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats. Per a votar caldrà estar empadronat al municipi i haver complert els 16 anys.

Qui pot fer propostes?
Qualsevol persona del municipi, sense límit d’edat, i les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.  

Qui pot votar?
Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Torroella de Montgrí-l’Estartit podran votar els projectes que més els agradin.

Com s’hi pot participar?
Presentant propostes, pots presentar la teva proposta a través de dues vies:
•    Omplint el formulari de la web participa.torroella-estartit.cat
•    Omplint una butlleta i dipositant-la a les urnes que trobaràs a l’Ajuntament, a l’EMD de l’Estartit i a diferents equipaments.
Si tens dubtes o vols assegurar-te que la teva proposta compleix els criteris, pots demanar assessorament a participacio@torroella-estartit.cat 972758112, Àrea de Participació Ciutadana

Votant propostes: Del 15 al 31 d’octubre podràs votar. Podràs votar a través d’aquesta plataforma previ registre o bé a través de les urnes que trobaràs a diferents equipaments del poble.

eventis