Revista El Montgrí 2017

Dossier central:
Les vaques de llet, una activitat que ens deixa.
Entrevista:
Mirsad Ajanovic Civa
Articles:
- Compromís històric per la seguretat a les carreteres del Baix Ter
- El CDA, una resposta col·lectiva al servei de les persones en situació de pobresa
- El Parc Natural i la Carta Europea de Turisme Sostenible
- El Life Pletera ob´te el Premi Medi Ambient CILMA 2017