• leftlayout Layout
 • rightlayout Layout
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

 • (+)

 • (+)

Inici SERVEIS MUNICIPALS Registre Civil
Registre Civil Imprimir Correu-e

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals. En el registre civil s'inscriuen els naixements, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

Els tràmits més habituals són les inscripcions dels recents nascuts i els expedients de matrimoni.

 

Inscripció d'un recent nascut:

Documentació necessària per la inscripció dels recents nascuts:

 1. Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'Hospital). Omplert i firmat pel pare i la mare.
 2. Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.
 3. Compareixença dels pares conforme no han registrat al nen/a en cap altre municipi. S'adjunta model de compareixença.
 4. Volant d'empadronament del pare i/o mare.
 5. Llibre de família si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.
 6. DNi dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.
 7. Carnet de Salut del nadó.
 8. Certificat de matrimoni, si s'escau, en el cas dels estrangers.

 

Expedient de matrimoni:

Documentació necessària per contraure matrimoni:

 1. Certificat literal de naixement.
 2. Certificat de fe de vida i estat, que acrediti l'estat de solteria, divorci o viduïtat.
 3. Certificat dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els dos últims anys que acrediti la residència durant el període esmentat.
 4. Quan presentin la documentació, els promotors hauran de presentar dos testimonis, que verifiquin el contingut de la sol.licitud.
 5. A més a més, en el cas que els promotors hagin residit durant els dos últims anys en una població que tingui més de 25.000 habitants, hauran de presentar, també, un altre testimoni que pot ser familiar o amic.

En cas que un dels promotors sigui divorciat:

 1. Certificat literal de matrimoni en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.
 2. En el cas que un tribunal estranger hagués dictat la sentència de divorci, s'haurà d'acreditar l'obtenció de l'exequàtur per la sala del Tribunal Suprem.

En el cas que un dels promotors sigui vidu:

 1. Certificat literal de defunció de l'espòs/osa.

En el cas que un dels contraents sigui estranger:

 1. Haurà d'adjuntar la mateixa documentació abans esmentada, però legalitzada i traduïda al català o castellà per les autoritats competents.
 2. A més a més, haurà de presentar un certificat del consolat o ambaixada del seu país a Espanya, en el que s'especifiquin els requisits de capacitat per contraure matrimoni que la seva legislació nacional exigeix.
 3. Si el promotor hagués residit en el seu país en els dos últims anys, haurà de presentar un certificat del consolat o l´ambaixada que determini si, de conformitat amb la legislació del seu país, és necessària o no la publicació d'edictes que anuncïn la pretensió de contraure matrimoni.

En el cas que un dels promotors tingui declarada la nul.litat del matrimoni anterior per un tribunal eclesiàstic:

 1. En aquest cas, s'haurà d'aportar un testimoniatge de la interlocutòria dictada pel Jutjat de Primera Instància competent, que declari la conformitat de la resolució canònica amb el dret de l'Estat. La interlocutòria  haurà de figurar, com a inscripció marginal, en el certificat literal de matrimoni de la persona interessada.

En el cas que un dels promotors sigui menor d'edat:

 1. Els menors d'edat només poden contraure matrimoni si estan emancipats (l'emancipació és possible a partir dels 16 anys)
 2. A partir dels 14 anys, els menors poden contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de Primera Instància.
 3. Els menors de 14 anys no poden contraure matrimoni en cap cas.


Més informació: 

A Torroella de Montgrí:

Casa de la Vila
Plaça de la Vila , 1.17257 Torroella de Montgrí
Telèfon: 972 75 81 12 / 972 75 88 09
Fax: 972 76 02 36 

A l'Estartit:

Centre de Serveis de l'Estartit 
Carrer del Port, 25. 17258 L'Estartit
Telèfon: 972 75 25 33
Fax: 972 75 25 15

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit