• leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

 

  • (+)

  • (+)

  • ACTIVITATS DESTACADES

Inici INICI Informació municipal Notícies La Generalitat aprova la constitució de l’EMD de l’Estartit
La Generalitat aprova la constitució de l’EMD de l’Estartit Imprimir Correu-e

(22.07.14) El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest matí el Decret de constitució de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) de l’Estartit. Segons l’acord adoptat, l’expedient de constitució ha complert tots els requisits i passos legals necessaris:

 «L’acord del ple va estar a exposició pública i un cop resoltes les al·legacions presentades dins el tràmit d’informació pública, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí va fer arribar l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, que va emetre un informe favorable, perquè l’expedient havia estat tramitat de forma correcta i acreditava el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local.

D’acord amb l’informe favorable de la Comissió de Delimitació Territorial i el dictamen també favorable de la Comissió Jurídica Assessora, es considera que a l’Estartit concorren circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i que la seva constitució no suposa una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi de Torroella de Montgrí.

La participació de la nova entitat en els ingressos de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la divisió patrimonial s’ha de fer d’acord amb el que disposa la memòria de creació de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit. L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals s’ha de constituir conforme al que disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.»

Respecte l’acord d’aprovació de l’EMD de l’Estartit, l’Ajuntament ha emès el següent comunicat institucional:

«L’aprovació definitiva per part del Consell Executiu de la Generalitat de l’EMD de l’Estartit representa la fi d’un llarg procés de tramitació municipal iniciat el 2002. Confirma que el procediment administratiu ha estat correcte i que des del punt de vista tècnic i legal es compleixen els requisits de caràcter econòmic, històric, geogràfic i jurídic que preveu la llei per a la creació d’una EMD.

La creació d’una EMD com a ens de desconcentració administrativa de la gestió municipal no és una facultat de l’Ajuntament, sinó una competència exclusiva de la Generalitat. D’altra banda, la iniciativa del procés de constitució pot correspondre tant a un Ajuntament com a un grup o col·lectiu de veïns que ho sol·licitin. En aquest sentit, durant aquest llarg període de tramitació, l’Ajuntament ha vetllat en tot moment per donar compliment a la llei i perquè en cap cas la creació d’una EMD representés una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi. A partir d’ara, l’Ajuntament vetllarà perquè la creació de l’EMD esdevingui una millora en la prestació dels serveis municipals i en l’apropament de l’administració a tots els  ciutadans del municipi

La reivindicació d’una major quota d’autogovern municipal per a l’Estartit ha estat una constant en les darreres dècades que s’ha desenvolupat com a teló de fons de l’activitat política municipal. En una primera etapa es va vehicular a través d’un moviment segregacionista que va prendre forma en un activisme cívic molt potent i en grup municipal clarament independentista. Posteriorment, un cop esgotada la via judicial, el moviment va derivar cap a un posicionament més moderat, que va trobar la fórmula administrativa més còmode d’encaix amb el municipi en la figura d’una entitat municipal descentralitzada (EMD), per tant, de no ruptura, sinó de complementarietat. 

L’any 2002 es va donar una resposta més o menys efectiva a la reclamació majoritària del poble de l’Estartit mitjançant la creació del Consell Municipal de l’Estartit. Es tracta d’una eina de desconcentració administrativa que no té reconeixement en l’ordenament jurídic actual, i que està sotmesa a la discrecionalitat de l’alcalde o govern de torn. El seu funcionament ha anat paral·lel al procés d’estudi i creació de l’EMD. En aquest sentit, el nou ens hauria de ser una actualització i regularització del que ja tenim, el Consell Municipal de l’Estartit, per dotar-lo d’una estructura moderna i reconeguda en la legislació vigent. Ha de ser, doncs, una eina de modernització, proximitat i participació ciutadana.»

Antecedents històrics

(1987-2001) Procés segregacionista de l’Estartit (polític i cívic).
(1996-2001) La via judicial posa fi a la reivindicació segregacionista.
(2002) Creació del Consell Municipal de l’Estartit.
(2002) Creació de la Comissió d’Estudi de l’EMD.
(2005-2006) Estudis jurídics i econòmics.
(2007-2011) Sessions de treball tècniques i polítiques Ajuntament-Generalitat.
(2011-2013) Actualització de l’expedient i elaboració d’un estudi econòmic (Diputació de Girona).
(2013 Ple de setembre) Aprovació inicial de la tramitació de l’expedient de l’EMD.
(2014 Ple de gener) Aprovació provisional i tramitació a la Generalitat.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

peu Aj. Torroella-Estartit
peu Aj. Torroella-Estartit peu Aj. Torroella-Estartit