L’inventari de l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí conté informació  de la  documentació conservada en els dipòsits d’aquesta institució.Els documents provenendels diferents fonts que, en conjunt, formen l'arxiu. I com que aquest és un element viu, en constant actualització amb l’entrada de nova  documentació, l’inventari  també  necessita  de  revisions i actualitzacions. La voluntat és que es renovi, en format digital, una vegada a l’any. Aquest instrument de descripció, el més complet a part del catàleg,especifica, seguint el quadre de classificació, tota la documentació ja classificada i ordenada. Els diferents fons que hi ha a l’Ajuntament a l'arxiu són:

  • Fons de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí.
  • Fons del Jutjat de Pau i del Registre Civil de Torroella de Montgrí.
  • Fons d’altres administracions.
  • Fons d’associacions i entitats.
  • Fons personals.

En aquest inventari hi trobareu la descirpció de la documentació, agrupada per tipologies. S'hi especifica els anys dels quals tenim documents i quins són. En properes revisions/actualitzacions hi anirem incorporant també altres fons.


Aquest Reglament té l'objectiu d'establir i regular els criteris generals que han de permetre generar la normativa específica i programar les actuacions que calen per aconseguir  la  normalització  del  servei  d'Arxiu  Municipal.  L'articulat  i  el  seu  contingut  aprofita  diferents  experiències  de  municipis de  Catalunya,  amb  un  servei  d'arxiu  ja consolidat.

El Reglament consta de 66 articles distribuïts en 5 títols. S’hi especifica els anys dels quals tenim documents i quins són. Es va aprovar el 2008.


Aquest quadre de classificació de documents és una iniciativa promoguda pel grup d’Arxivers del Baix Empordà (ABEs), coordinats per l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà. S’ha elaborat amb la finalitat d’unificar els quadres que teníem els ajuntaments que hi participen i perquè serveixi de base al programa de gestió documental (GDTE –Gestió Documental i Tràmits Electrònics) que el Servei d’Informàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà està duent a terme i que ofereix als ajuntaments de la comarca interessats.

En el cas de l’Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, ha substituït el quadre que teníem per a la documentació històrica, ja que, en el seu moment, vam creure conveni ent unificar-los.

S’aplica des del moment de l’entrada en servei, l’abril del 2014, del Gestor Documental.